Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Între Vechiul Testament şi parimiar: cartea lui Iov

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VIII (1), p. 81-93
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The purpose of this article is to discuss the source of the translation of the biblical lectures that can be found in Dosoftei’s work Parimiile preste an (Iaşi, 1683). The starting point of this discussion consists in comparing the lectures from the book of Job, as can be found in this prophetologium, with the corresponding fragments in the first Romanian translations of the Old Testament, dating also from the 17th century, in order to verify the existence of a relationship between them. The novelty consists in the fact that the Greek and Slavonic sources of these translations are also taken into account, whether these sources are well known or merely possible. The discussion also implies another Romanian prophetologium, probably from the 16th century. This extensive comparison shows that Dosoftei translates a Slavonic or Byzantine prophetologium, which rules out the hypothesis of the metropolitan having taken the Old Testament fragments from a contemporary Romanian translation of the Septuagint. It also shows the dificulty of finding which kind of prophetologium he translated, if the source of Parimiile preste an was Byzantine or Slavonic.
Cuvinte-cheie:Old Testament, prophetologium, Septuaginta, translation, Dosoftei
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 6

95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
24Eugen MunteanuStudii de lexicologie biblicăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1995
4Liviu OnuSpătarul Milescu sau Dosoftei? O problemă controversată de paternitate literară (I)LR, XXXV (3), 1851986
3Liviu OnuSpătarul Milescu sau Dosoftei? O problemă controversată de paternitate literară (II)LR, XXXV (5), 4391986
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: