Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Singularul cer în cele mai vechi versiuni româneşti ale oraţiei dominicale

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, III, Secțiunea Traducerea textului sacru, p. 123-129
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Les plus anciennes versions roumaines de la prière « Notre Père » gardent la forme de
singulier ciel, à la place du pluriel demandé par la tradition biblique grecque, latine et viex slave. Egalement présent dans d'autres espaces culturels, ce fait linguistique s'explique soit par l'influence de l'originel hébreu, soit par la circulation orale de la prière, en anticipant le singulier du vers suivant. En roumain, où on ne peut pas parler d'une traduction selon l'originel hébreu aux débuts de l'écrit roumain, la présence de la forme du singulier ciel dans l'oraison dominicale prouve la circulation orale de la prière dans le XVIe siècle. Ce fait démontre également que la prière Notre père est plus ancienne que le premier texte roumain découvert.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: