Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Reflections on the Hungarian Original’s Influence on the Romanian Translation of Palia de la Orăștie

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, VI, Secțiunea Traducerea textului sacru, p. 41-58
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Le statut d’originaux hongrois qui étaient à la base de l'ancienne traduction roumaine émerge très particulière dans le contexte de la periode ancienne, d'autant plus que, dans cette période, seulement le grec, le latin et le slave ont été reconnus par l'Eglise comme langage culte. Parmi les traductions Calvino-roumaines du Banat-Hunedoara on trouve Palia qui est le plus important texte pour l'influence hongroise sur le Roumain; dans ce cas, nous pouvons voire certains conséquences profondes de la source hongroise sur la traduction roumaine. Comme toute traduction, la transposition du message divin d'une langue à une autre implique l'action successive, parallèle ou combinée de plusieurs systèmes de langage et de pensée. Parfois, les sources utilisées augmentent, autrefois, limitent les possibilités de choix des formes appropriées et les plus près du système linguistique pour le contenu traduit. L’original hongrois a pu fournir aux traducteurs une plus grande liberté dans la traduction que pour ceux qui traduissaient de langues cultes. Mais comme c'était naturel, la traduction roumaine n’a pas réussit à effacer complètement les traces de l'original hongrois dont les empreintes sont partout. Les conséquences les plus évidentes de la traduction sont, bien sûr, les emprunts lexicales du texte source, respectivement les interférences (les calques) lexicaux-grammaticaux qui seront illustrés dans la présente étude.
Cuvinte-cheie:textual criticism, manuscriptology, the byzantine text of Acts, papyrology, critical edition of the New Testament
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 23

44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
5Alexandru GaftonTraducerea ca literă şi glosa ca spiritTabor, IV (4)2010pdf
html
11Alexandru GaftonBiblia de la 1688. Aspecte ale traduceriiTDR, II, 49-722010pdf
html
14Alexandru GaftonConsecințele profunde ale contactelor lingvisticeBrâncuș, 77-1002010pdf
12Alexandru GaftonRelația dintre sursele traducerilor biblice și concepția de la baza acestoraTDR, I, 125-1342009pdf
html
3Alexandru GaftonTraducerea ca formă de achiziţie a conceptelor şi mentalităţilorTabor, III (2)2009pdf
html
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
23Vasile ArvinteStudii de istorie a limbii româneEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006
86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
64Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
12Iosif PopoviciScrieri lingvisticeFacla1979
28Ion GhețieÎnceputurile scrisului în limba română
Contribuții filologice și lingvistice
Editura Academiei1974
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
19Tamás LajosEWUR
Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen
Akadémia Kiadó1966; 1967
13Viorica PamfilElemente regionale în lexicul „Paliei de la Orăștie”CL, III, 2271958
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
15Alexandru RosettiLimba română în secolul al XVI-leaEditura Cartea Românească1931
5Nicolae DrăganuUn fragment din cel mai vechiu molitvenic românescDR, II, 254-3261921-1922pdf
19Nicolae IorgaIstoria literaturii religioase a românilor până la 1688Tipografia I.V. Socec1904

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: