Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Complementul direct şi indirect în limba română veche. Cu exemplificări din Manuscrisul 45 (versiunea „Nicolae Spătarul Milescu revizuită” a Vechiului Testament”)

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LX, p. 217
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:În acest articol punem în evidenţă cîteva dintre caracteristicile complementelor direct şi indirect, aşa cum apar acestea în Ms. 45, text care conţine prima traducere integrală a Vechiului Testament în limba română, efectuată de cărturarul Nicolae Spătarul Milescu, la Constantinopole, între anii 1661-1664, folosind ca text-sursă versiunea grecească a Septuagintei, în ediţia de la Frankfurt (1597). Tiparele sintactice prezentate în articolul de față relevă disponibilitatea structural-funcţională a sintaxei limbii române la mijlocul secolului al XVII-lea, în varianta ei biblică, de a realiza un transfer de conţinut satisfăcător dinspre textul-sursă spre textul-ţintă.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

6Rodica ZafiuConstituirea unei norme gramaticale: relativul pe careLR, LVIII (2), 285-2962009pdf
html
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
61Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
16Nicolae DrăganuMorfemele românești ale complementului în acuzativ și vechimea lor
Un capitol de sintaxă românească
Institutul de Lingvistică Română1943

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: