Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Constituirea unei norme gramaticale: relativul pe care

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (2), Secțiunea Gramatică, p. 285-296
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The article presents, from a diachronic point of view, the concurrency between two patterns of the relative pronoun in the syntactic position of direct object: care and pe care. The current situation (a very large spreading of the relative care in spontaneous spoken language, in contradiction with the norms of standard literary Romanian, which impose the presence of the marker pe) does not represent a new tendency, but continues a very old historical variation. That is why we consider more appropriate to discuss about the ongoing grammaticalization process of the marker pe, rather than about a phenomenon that implies the loss of pe (as is often claimed). We consider that the structure pe care has been recently imposed as a norm of standard language, due to the prestige that some writers had at the end of the 19th century and as a consequence of the preference of normative grammarians for a criterion of rationality (surplus clarity as an advantage for the disambiguisation of syntactic structures).
Cuvinte-cheie:
  • construcţii relative, evoluţia normei, sintaxă istorică, cult vs popular
  • wh-phrases, the evolution of the linguistic norm, diachronic syntax, literary vs. non-literary
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 6

Referințe în această publicație: 16

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
21Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
41Mioara AvramProbleme ale exprimării corecteEditura Academiei1987
2Mioara AvramGreșeli în folosirea pronumelui careLR, XXXV (1), 661986
43Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
3Frieda EdelsteinDespre sintaxa relativului careCL, XXIII (1), 931978
4Magdalena VulpeNotes sur la syntaxe du relatif careRRL, XX (5), 5971975
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
78Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
61Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
16Nicolae DrăganuMorfemele românești ale complementului în acuzativ și vechimea lor
Un capitol de sintaxă românească
Institutul de Lingvistică Română1943
9Sextil PușcariuDespre pre la acuzativDR, II, 565-5811921-1922pdf
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: