Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un plural regional: neutrul în –auă

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, III (2), p. 55-71
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Attesté déjà dans les premiers textes roumains (sec. XVI–XVII) et exploité sporadiquement dans la langue de la littérature artistique, le pluriel en -auă représente aujourd’hui un trait morphologique important de certains parlers roumains. Une catégorie de noms neutres caractérisés par ce type de pluriel est représentée par des termes régionaux ayant une circulation restreinte; cette position marginale dans le vocabulaire du dacoroumain de la plupart des noms avec le pluriel en -auă, cumulée avec le fait qu’une autre catégorie de termes, appartenant à la langue commune, présentent parallèlement un autre modèle de pluriel, soutenu et consolidé par l’influence littéraire, conduit le spécialiste à un pronostique réservé en ce qui concerne l’évolution de cette particularité morphologique.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 11

23Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
II.
Editura Academiei1997
39Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
I. Hărţi şi material necartografiat
Editura Academiei1987
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
50Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
2Gavril IstrateGramatica lui Radu TempeaAUI, VI, 17-341960
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
7Iorgu IordanPluralul substantivelor în limba romînă actualăBIFR, V, 11938
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: