Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Morfologia flexionară a pluralului românesc şi aşa-zisul „neutru” în limba română şi în graiurile româneşti

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013, p. 32
Editori:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The inflexional morphology of the Romanian plural and the so-called “neuter” in Romanian and in Romanian dialects]
This study argues that the notion that Romanian has a “neuter” gender is superfluous, because the agreement properties associated with so-called „neuter” nouns are a direct function of the inflexional morphology of both the singular and plural forms, which speakers in any case store separately. This claim is supported by a number of diachronic and dialectal facts showing that an enduring and apparently necessary characteristic of “neuters” is that they bear unambiguous inflexional markers of masculine gender in the singular and of feminine gender in the plural.
Cuvinte-cheie:
  • genul „neutru”, morfologie flexionară, diacronie, dialecte
  • “neuter” gender, inflexional morphology, diachrony, dialects
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 12

26Alexandru PhilippideIstoria limbii românePolirom2011
3Gheorghe ChivuNeutre cu pluralul în -ă în limba română vecheBrâncuș, 532010
1Blanca Croitor, Ion GiurgeaOn the so-called Romanian “neuter”BWPL, XI (2)2009pdf
html
2Gavril IstrateUn plural regional: neutrul în –auăPhil. Jass., III (2), 55-712007pdf
html
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
55I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
44Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
3Gheorghe IvănescuSoarta neutrului latin clasic în latina populară și în limbile romaniceSCL, VIII (3), 2991957
4Vladimir HorejšiProblema substantivelor așa-zise „neutre” în limba romînă în lumina legăturilor cu alte limbiSCL, VIII (4), 4151957
7Iorgu IordanPluralul substantivelor în limba romînă actualăBIFR, V, 11938
13Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
II. Formenlehre
Fues's Verlag (R. Reisland)1893

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: