Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Variaţie de gen şi de clasă flexionară în româna veche

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Morfologie și sintaxă, p. 600-613
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Variation de genre et de classe flexionnelle en roumain ancien]
Conçu comme une étude de corpus, cet article propose les objectifs suivants: (1) établir les riches variations flexionnelles qui caractérisent la morphologie du nom en roumain ancien; (2) comparer ces variations à celles du roumain moderne; (3) établir les tendances d’évolution en roumain ancien; (4) analyser les caractéristiques du roumain qui découlent de ces variations.
Cuvinte-cheie:roumain ancien, analyse de corpus, flexion nominale, imprédictibilité des classes de genre, variation flexionnelle
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 26

85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
2Blanca CroitorOscilaţia între masculin şi neutru la unele substantive neologiceLR, LXIV (4), 487-4972015pdf
6Martin MaidenThe Plural Type cărnuri and the Morphological Structure of the Romanian Feminine Noun in DiachronyDVR, 35-542015
4Martin MaidenMorfologia flexionară a pluralului românesc şi aşa-zisul „neutru” în limba română şi în graiurile româneştiSIL5, 322015pdf
12Gheorghe ChivuVechi texte românești
Contribuții filologice și lingvistice
Editura Academiei2015
33Maria Stanciu IstrateReflexe ale medievalității europene în cultura română veche
Varlaam şi Ioasaf în cea mai veche versiune a traducerii lui Udriște Năsturel
Editura Muzeului Național al Literaturii Române2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
4Gabriela Pană DindeleganPe marginea tiparelor flexionare de substantive masculine şi neutre terminate la singular în -e: frate – fraţi, nume – numeSCL, LIX (1), 1972008html
16Mioara AvramStudii de morfologie a limbii româneEditura Academiei2005
86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
4Mioara AvramDespre desinența -uri la substantivele feminineAUI, XLIX-L, 632003-2004
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
72Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
2Grigore BrâncușPluralul femininelor neologice din limba românăSCL, XXXVI (3), 1871985
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
8Constantin FrâncuVechimea și difuziunea lexicală a unei inovații comune dialectelor limbii române: desinența -uri la pluralul femininelorLR, XXXI (3), 1991982
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
50Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
63Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: