Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Oscilaţia între masculin şi neutru la unele substantive neologice

Autor:
Publicația: Limba română, LXIV (4), p. 487-497
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The oscillation between masculine and neuter of some neological nouns]
We discuss the oscillation between masculine and neuter of some neological nouns in Romanian. We compare the forms indicated by the dictionaries with the ones found in use, based on date gathered from the internet and from a survey of 25 native speakers. The nouns are: buton (‘button’), cotlet (‘whiskers’), croasant (‘croissant’), dublet (‘doublet’), macrou (‘mackerel’), rucsac (‘backpack’), suport (‘prop’), taburet (‘pouffe’). We have also made remarks concerning the nouns cod (‘cod’), multiplet (‘multiple twin’), pangasius (‘pangasius; basa’), ton (‘tuna’), triplet (‘triplet’). We make some suggestions for the lexicographers.
Cuvinte-cheie:
  • masculin, neutru, plural, normă, uz
  • masculine, neuter, plural, norm, use
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 2

394Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
96Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: