Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Pasivul cu a veni – Traducere din italiană sau inovaţie românească?

Autori:
Publicația: Limba română, LXI (1), p. 73-81
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this paper, the authors investigate the passive construction with a veni ‘come’ in Romanian, which occurs in two different styles (in the oral, spoken language and in written, high-style texts), in two Romanian dialects (Daco-Romanian and Istro-Romanian), at different times, starting with the 18th century. The hypothesis of this paper is twofold. In the first place, we show that, on the well-known paths of grammaticalization, in Romanian there independently emerged a veni passive construction with a supplementary modal value, which is found in the present-day spoken language. In the second place, in certain texts translated from Italian another a veni passive construction can be found, which is perfectly synonymous with the regular be passive.
Cuvinte-cheie:
  • pasiv, a veni, valori modale
  • passive, come, modal values
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
1Andra VasilescuDiateză și perspectivăDindelegan, 4612017
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 55, 2012). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2012LR, LXII (3), 271-4082013pdf
html

Referințe în această publicație: 9

33Bernd Heine, Tania KutevaWorld Lexicon of GrammaticalizationCambridge University Press2002
3Emanuela TimotinModalități de exprimare a pasivului în dialectele românești sud-dunăreneSCL, LI (2), 4812000
57Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
55I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
50Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
7Iorgu IordanNote sintacticeSCL, I (2), 2691950
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
48Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: