Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Le texte religieux – modèle dans la littérature roumaine ancienne – de la reprise fidèle, par adaptation, vers la laïcisation

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, V, Secțiunea Traducerea textului sacru, p. 51-60
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:In the Old Romanian literary writings, the use of the religious writing patterns has known both a progressive development and a gradual shift towards laicisation. From the imitation and reproduction of the prosodic model and of the figures of speech typical for the religious texts, the literary writing was reshaped in full agreement with and in the spirit of the characteristics of the period when Romanian strived to establish itself as the ecclesiastical and literary language of the time, and, consequently, it underwent a detachment from the religious sources towards complete laicisation. The change occurred during the second half of the eighteenth century, under the influence of the Western stylistic patterns.
Cuvinte-cheie:religious texts, Old Romanian, literary language, ecclesiastical style, laicization
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: