Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Complementele și adjuncții adjectivului în traducerile lui Dosoftei

Autor:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, I, p. 203
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:In the present study I have catalogued and analyzed the adjectives which allow complementation and the adjectives combining with adjuncts in three of Dosoftei’s religious translations. The analysis of these adjectives helps us to lay emphasis on the behavior and features of the adjective in the second half of the 17th century.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
13Raluca BrăescuAdjectivul în română
Sintaxă și semantică
Editura Universității din București2012html
46Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
50Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: