Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Reflexele grupului consonantic [x v] în cuvinte româneşti împrumutate din vechea slavă şi din slavonă

Autor:
Publicația: Limba română, LX (1), p. 4-9
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Les aboutissements du groupe consonantique [xv] dans les mots roumains empruntés au vieux slave et au slavon]
Le groupe consonantique vieux slave ou slavon [xv] est devenu [hv] en roumain. L’évolution du groupe [hv] a été parallèle à celle de [sv]: l’assourdissement de la fricative labio-dentale, par accomodation progressive – [hv] > [hf], [sv] > [sf] – et ensuite la disparition du premier élément du groupe, en règle générale dans le premier cas (hfală > fală) et rarement dans le second (sfeşnic > feşnic).
Cuvinte-cheie:influence slavonne sur le roumain; interprétation de la graphie cyrillique des textes roumains anciens
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

1Alexandru MareșO particularitate grafică rar întâlnită în scrierea românească veche: notarea lui /f/ prin ХВ și ѰВLR, XLV (7-12), 1731996
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
50Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: