Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note morfologice pe marginea manuscrisului 45. Particularități semantice și gramaticale ale adjectivelor

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, VIII, Secțiunea Traducerea textului sacru, p. 55-63
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Le manuscrit 45 contient la traduction intégrale de l’Ancien Testament en roumain, réalisée par Nicolae Milescu entre 1661-1664 et révisée ultérieurement par une ou plusieurs personnes. L’article envisage la classe des adjectifs et présente quelques phénomènes d’ordre morphologique qui caractérisent l’époque anciennne du roumain ou qui représentent des traits (sémantiques ou grammaticaux) propres á cette version roumaine de la Septante.
Cuvinte-cheie:adjectif, classes lexicales et grammaticales, classes sémantiques, superlatifs
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
46Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars V: DeuteronomiumEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1997
33Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars IV: NumeriEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1994
37Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars III: LeviticusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1993
54Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars II: ExodusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1991
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: