Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Les noms propres de la première traduction en roumain de la Septante. Observations sur la catégorie grammaticale du genre

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, XII (2), p. 95-103
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:[Proper Names in the First Romanian Translation of the Septuagint. Observations on the Grammatical Category of Gender]
The process of formal adaptation (graphic, phonetic and morphologic) to the Romanian language system of proper names in the Old Testament began in the second half of the 17th century with the first complete translation of the Septuagint (Frankfurt, 1597) into Romanian, kept in manuscript (MS.45) at the Romanian Academy Library – Cluj-Napoca Branch. The transposition of proper names from the Greek text into Romanian was influenced by factors such as: the different alphabet of the source-text, the fact that the Septuagint represented a non-unitary translation, the literality of the Romanian translation and the different formal characteristics of proper names in Greek and Romanian.
Starting from the most known studies regarding the grammatical properties of proper names in the Septuagint, we aim to investigate the manner in which proper names denominating persons and places in the Greek text were adapted to the gender series of the Romanian language. As far as proper names are concerned, the general characteristic of the Septuagint is that Hebrew proper names ending in a vowel were regularly inflected in Greek, while proper names ending in a consonant remained uninflected. Specific and non-specific gender endings in which they are included in the Romanian language are in close connection with their form in the source-text, with the techniques of their transference into Romanian, and with the specificity of the morphologic system of the Romanian language.
In the case of proper names denominating persons, the masculine gender value is given by specific endings (consonant, derived sometimes from the failure to adapt in Romanian the Greek case endings, and -u) and non-specific endings (-a, -e, -i and -o) for the masculine gender value in Romanian, some resulting following the graphic and phonetic adaptation of Greek case endings and some others representing transliterations of certain Hebrew forms which were not adapted into Greek (i.e., ending in stressed vowel); the ending -(i)e (gr. -ιος, -ιον; -ιας, -ιαν) was imposed due to the influence of the Greek-Slavic culture. The feminine gender value is represented by the specific ending in -a as well as the non-specific endings in -i (resulting from either the transliteration of the letter -i or the transcription of the Reuchlinian pronunciation of the letter η) and in consonant (sometimes resulting from the failure to adapt the Greek ending).
In the case of proper names denominating places, the feminine gender value is expressed by the vowel ending in -a (with the version -(i)a), that sometimes transliterates a vowel ending which was not adapted into Greek. The non-feminine gender value is represented by the vowel endings in -i and -o (that derive from the transliteration of the non-inflected form in the source-text) and the consonant endings of Hebrew origin, transliterated as such into Romanian.
Cuvinte-cheie:proper names, formal adaptation, gender, Romanian, Septuagint, 17th century
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

1Ana-Maria Gînsac
  • Despre adaptarea grafică a numelor proprii din prima traducere a Septuagintei în limba română (Ms. 45)
  • On the graphic adaptation of proper names in the first Romanian translation of the Septuagint (Ms. 45)
Diacronia, 3, A402016pdf.ro
pdf.en
94Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
55Domnița TomescuGramatica numelor proprii în limba românăAll1998
46Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars V: DeuteronomiumEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1997
33Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars IV: NumeriEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1994
37Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars III: LeviticusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1993
54Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars II: ExodusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1991
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
4Domnița Ichim-TomescuObservații asupra adaptării morfologice a toponimelor străine în limba românăLR, XXVII (3), 2371978

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: