Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La contribution de l’élément français à la formation de la terminologie roumaine désignant l’énergie électrique et ses applications aux XVIIIe et XIXe siècles

Autor:
Publicația: Atelier de traduction, 14, p. 275
p-ISSN:2344-5610
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:In this study we refer to a period of approximately two centuries in the history of the Romanian language, marked by success but also by difficulties, taking account of the field we approached in this article. We present the situation of the Romanian language for the old period and the period 1780 – 1860, with regard to the emergence and use of the first elements belonging to special vocabularies, and the initiation of the terminologies differentiated on fields and sciences. We consider the context of the advent and development of power applications and the beginnings of technical education in Romanian Principalities. We also examine the evolution of the electrical power terminology and its use, from 1860 until the beginning of the current stage of the Romanian language (around 1900). To this end, we analyzed a corpus formed by specialized lexical elements pertaining to this terminology, which was selected from several lexicographical sources, and systematise it according to etymological and semantic criteria. We finish with a series of conclusions, followed by a list of initials used throughout this study.
Cuvinte-cheie:terminology, electrical power, power applications, special vocabulary, calque, neologism, etymology
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

89N. A. Ursu, Despina UrsuÎmprumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860)
I. Studiu lingvistic și de istorie culturală; II. Repertoriu de cuvinte și forme; III. Repertoriu de cuvinte și forme. Supliment
Cronica2004; 2006; 2011
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
17Ioan OpreaTerminologia filozofică românească modernă
Studiu asupra epocii de formare
Editura Științifică1996
94Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
107N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962
21Teodor StamatiDisionăraşu românescu de cuvinte tehnice şi altele greu de înţelesuTipografia Buciumului Român1851; 1856

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: