Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Disionăraşu românescu de cuvinte tehnice şi altele greu de înţelesu

Autor:
Editura:Tipografia Buciumului Român
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 21

0Adina ChirilăBiblical hermeneutics through anthroponyms. Its chances “after Babel”Bel.Inf., 9 (3), 11-242020pdf
html
0Estelle VariotCorrespondances étymologiques, lexicales et sémantiques dans le processus de féminisation de noms de profession, métiers et activités dans les sociétés française et roumaineStudia UBB, LXV (4), 401-4222020
0Gheorghe ChivuLe roumain littéraire moderne et l’analogismeStudia UBB, LXV (4), 91-1022020
0Inga DruțăNuclee de termeni în dicționarul lui I. D. Negulici din 1848SCOL, XI (1-2), 154-1632018pdf
html
0Sergiu DrincuDerivarea cu prefixe neologice în prima jumătate a secolului al XIX-leaPhil. Ban., XII (1), 123-1422018pdf
1Gabriela StoicaDin istoria culturală a unui concept afectiv – patriotism. Analiză contextual-semanticăPerspective, 4032016pdf
0Niculina IacobAtestări lexicale în textele Şcolii ArdeleneTransilvania, XLII (4-5)2016pdf
html
1Bogdan HarhătăDefiniția lexicografică. Tipuri recurente în dicționarele românești din secolul al XIX-leaDR, s.n., XX (1)2015pdf
html
2Bogdan HarhătăInformaţie enciclopedică în dicţionarele româneşti din secolul al XIX-leaDR, s.n., XX (2), 1352015pdf
0Inga DruțăThe dialogue between cultures in the Romanian terminology of educationLDMD, 3, 413-4232015pdf
html
0Marius-Radu ClimThe concept of neologism: a comparative study for Romanian and European cultureCCI, 3, 354-3632014pdf
html
0Vasile I. SchiporPeriodicul „«Bucovina». Gazetă românească pentru politică, religie şi literatură/Romänische Zeitung für Politik, Kirche und Literatur”, Cernăuţi, 16 octombrie 1848 – 2 octombrie 1850, şi opera sa cultural-naţionalăAB, XXI (2), 385-4102014pdf
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
3Adina ChirilăOpţiuni de redare a numelor proprii în traducerile biblice. Studiu de caz: numele fiicelor lui Iov (Iov 42: 14)AUI, LVIII, 33-432012pdf
2Angela Bidu-VrănceanuDiacronia în terminologieAUG/XXIV, IV (1), 112011pdf
0Ana Maria CozgareaLa contribution de l’élément français à la formation de la terminologie roumaine désignant l’énergie électrique et ses applications aux XVIIIe et XIXe sièclesAtel. Trad., 14, 2752010pdf
html
4Angela Bidu-VrănceanuModernizarea lexicului specializat. Puncte de vedereControverse, I, 1912010pdf
0Stelian Dumistrăcel, Doina HreapcăÎmprumutul neologic românesc bursă din perspectiva limbilor funcţionaleAUG/XXIV, III (1), 512010pdf
2Angela Bidu-VrănceanuSemantica şi lexicografia în analiza lexicului comun şi a celui specializatAUG/XXIV, II, 302009pdf
1Diana MaciuFixarea unei unități frazelogice în stilul juridic al românei literare: putere executivăAUT, XLII-XLIII, 209-2242004-2005pdf
html
0Lucia CepragaDespre terminologia economică în limba română (1830–1918)LRM, XIV (12), 1052004pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].