“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Disionăraşu românescu de cuvinte tehnice şi altele greu de înţelesu

Author:
Publisher:Tipografia Buciumului Român
Place:Iași
Year:

Citations to this publication: 21

0Adina ChirilăBiblical hermeneutics through anthroponyms. Its chances “after Babel”Bel.Inf., 9 (3), 11-242020pdf
html
0Estelle VariotCorrespondances étymologiques, lexicales et sémantiques dans le processus de féminisation de noms de profession, métiers et activités dans les sociétés française et roumaineStudia UBB, LXV (4), 401-4222020
0Gheorghe ChivuLe roumain littéraire moderne et l’analogismeStudia UBB, LXV (4), 91-1022020
0Inga DruțăNuclee de termeni în dicționarul lui I. D. Negulici din 1848SCOL, XI (1-2), 154-1632018pdf
html
0Sergiu DrincuDerivarea cu prefixe neologice în prima jumătate a secolului al XIX-leaPhil. Ban., XII (1), 123-1422018pdf
1Gabriela StoicaDin istoria culturală a unui concept afectiv – patriotism. Analiză contextual-semanticăPerspective, 4032016pdf
0Niculina IacobAtestări lexicale în textele Şcolii ArdeleneTransilvania, XLII (4-5)2016pdf
html
1Bogdan HarhătăDefiniția lexicografică. Tipuri recurente în dicționarele românești din secolul al XIX-leaDR, s.n., XX (1)2015pdf
html
2Bogdan HarhătăInformaţie enciclopedică în dicţionarele româneşti din secolul al XIX-leaDR, s.n., XX (2), 1352015pdf
0Inga DruțăThe dialogue between cultures in the Romanian terminology of educationLDMD, 3, 413-4232015pdf
html
0Marius-Radu ClimThe concept of neologism: a comparative study for Romanian and European cultureCCI, 3, 354-3632014pdf
html
0Vasile I. SchiporPeriodicul „«Bucovina». Gazetă românească pentru politică, religie şi literatură/Romänische Zeitung für Politik, Kirche und Literatur”, Cernăuţi, 16 octombrie 1848 – 2 octombrie 1850, şi opera sa cultural-naţionalăAB, XXI (2), 385-4102014pdf
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
3Adina ChirilăOpţiuni de redare a numelor proprii în traducerile biblice. Studiu de caz: numele fiicelor lui Iov (Iov 42: 14)AUI, LVIII, 33-432012pdf
2Angela Bidu-VrănceanuDiacronia în terminologieAUG/XXIV, IV (1), 112011pdf
0Ana Maria CozgareaLa contribution de l’élément français à la formation de la terminologie roumaine désignant l’énergie électrique et ses applications aux XVIIIe et XIXe sièclesAtel. Trad., 14, 2752010pdf
html
4Angela Bidu-VrănceanuModernizarea lexicului specializat. Puncte de vedereControverse, I, 1912010pdf
0Stelian Dumistrăcel, Doina HreapcăÎmprumutul neologic românesc bursă din perspectiva limbilor funcţionaleAUG/XXIV, III (1), 512010pdf
2Angela Bidu-VrănceanuSemantica şi lexicografia în analiza lexicului comun şi a celui specializatAUG/XXIV, II, 302009pdf
1Diana MaciuFixarea unei unități frazelogice în stilul juridic al românei literare: putere executivăAUT, XLII-XLIII, 209-2242004-2005pdf
html
0Lucia CepragaDespre terminologia economică în limba română (1830–1918)LRM, XIV (12), 1052004pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].