“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Opţiuni de redare a numelor proprii în traducerile biblice. Studiu de caz: numele fiicelor lui Iov (Iov 42: 14)

Author:
Publication: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LVIII, p. 33-43
p-ISSN:1221-8448
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 3

References in this publication: 13

30Michel BallardNumele proprii în traducereEditura Universității de Vest2011
4R.L. TraskLanguage and Linguistics
The Key Concepts
Routledge2007
5Dirk GeeraertsWords and Other Wonders
Papers on Lexical and Semantic Topics
Mouton de Guyter2006
12Alexandru GaftonNumele în BiblieAUI, LI, 165-1792005pdf
94Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
4Jan de Waard, Eugene A. NidaFrom One Language to Another
Functional Equivalence in Bible Translating
Thomas Nelson Publishers1986
202Jean Chevalier, Alain GheerbrantDicționar de simboluri
Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere. Vol. I (A–D), vol. II (E–O), vol. III (P–Z)
Artemis; Polirom1969, 1993-1995; 2009
100A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
21Teodor StamatiDisionăraşu românescu de cuvinte tehnice şi altele greu de înţelesuTipografia Buciumului Român1851; 1856

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: