“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • „Au greșit” în Iv, 4, 11; de ce nu și în Pv, 30, 30? Implicit, despre limite filologice și acceptarea lor
  • They made “a mistake” in Job, 4, 11; why not also in Prov, 30, 30? Implicitly, about limits in philology and the necessity of accepting them

Author:
Publication: Diacronia, 7, A105
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Existența termenului furnicoleu (gr. μυρμηκολέων) în Iov, 4, 11, în textul biblic de tradiție ortodoxă, pe linia neabătută a LXX, a părut în răstimpuri bizară și a intrigat în suficientă măsură încît să fie abordată ca problemă textologică în cîteva articole și studii, unele dintre ele ample și bine documentate, în ultimul secol. Concluzia acestora este că ne aflăm în fața unei simple greșeli de traducere: traducătorul evreu elenizat al LXX a ratat echivalentul ebr. ַׁל ֭י ִש (layish [lah’-yish]) ‘un leu’ din secvența originară a povestirii ebraice a lui Iov, producînd în schimb un termen singular în textul sacru, obscur. Redeschizînd chestiunea, studiul de față propune, pe baza unor argumente și analogii de natură lingvistică, o altă lecțiune decît cele care au fost presupuse, îndeobște, pentru gr. μυρμηκολέων, care exclude aflarea în eroare a vechiului traducător. Mai mult decît atît însă, prin critica și rezervele pe care le formulează față de soluțiile precedente și față de raționamentele care au dus la ele, studiul reamintește de necesitatea aplicării unor judecăți și cîntăriri lucide ale argumentelor ce par a favoriza o anumită poziție într-un demers de natură filologică.
  • The existence of the Greek term μυρμηκολέων in Job, 4, 11, in the biblical text of Orthodox tradition, on the steadfast line of the Septuagint, has seemed—time and again—bizarre, and has intrigued enough as to be approached as a textological problem in several articles and studies, some of them extended and well documented, during the last hundred years; it seems that we face an ordinary translation mistake: the Hellenised Hebrew translator of the Septuagint has missed the equivalent of the Heb. ַׁל ֭י ִש (layish [lah’-yish]) ‘a lion’ from the original story of Job, and has produced, consequently, what appears to be a hapax legomenon in the sacred text, an odd and obscure term. Reopening the case, the present study argues in favour of a different reading of the word μυρμηκολέων, which precludes the translator’s presumed mistake. Moreover, it reminds the researcher of the necessity to question, in a lucid manner, the arguments that seem to support a certain conclusion.
Key words:
  • filologie, lexicologie istorică, semantică istorică, text biblic, traducere
  • philology, historical lexicology, historical semantics, biblical text, translation
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 2

0Alexandru Gafton, Adina ChirilăThe stories of favouring. Genesis 4, 4-5Bel.Inf., 9 (3), 89-1012020pdf
html
0Alexandru Gafton, Adina ChirilăGenèse 4, 4-5 : histoire d’un biais de traductionStudia UBB, LXV (4), 159-1722020

References in this publication: 10

4Adina Chirilă, Alexandru GaftonDinamica traducerilor biblice în raport cu ambiguitatea contextuală a termenilor. Studiu de caz: Levitic 11, 22AOU, XXVII (2), 1692016pdf
3Adina ChirilăOpţiuni de redare a numelor proprii în traducerile biblice. Studiu de caz: numele fiicelor lui Iov (Iov 42: 14)AUI, LVIII, 33-432012pdf
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
11Alexandru GaftonBiblia de la 1688. Aspecte ale traduceriiTDR, II, 49-722010pdf
html
52Georgiana Lungu-BadeaTeoria culturemelor, teoria traduceriiEditura Universității de Vest2004
116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
2Ion GhețieCea mai veche atestare a cuvîntului săpun și raportul dintre psaltirile românești din secolul al XVI-leaLR, XIX (3), 2471970
38Pierre ChantraineDictionnaire étymologique de la langue grecque
Histoire des mots
Klincksieck1968; 1983
100A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN