“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Diacronia în terminologie

Author:
Publication: Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula XXIV. Lexic comun / lexic specializat, IV (1), p. 11
p-ISSN:1844-9476
Publisher:Editura Europlus
Place:Galați
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 13

1Angela Bidu-VrănceanuNeologia semantică în lexicul specializatAUG/XXIV, III (2), 1762010
4Angela Bidu-VrănceanuModernizarea lexicului specializat. Puncte de vedereControverse, I, 1912010pdf
2Angela Bidu-VrănceanuSemantica şi lexicografia în analiza lexicului comun şi a celui specializatAUG/XXIV, II, 302009pdf
22Alice TomaLingvistică și matematică. De la terminologia lexicală la terminologia discursivă
Termen, limbaj, discurs, interdisciplinaritate
Editura Universității din București2006
38Loïc DepeckerEntre signe et concept
Eléments de terminologie générale
Presses Sorbonne Nouvelle2002
12Gheorghe ChivuStilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780). II. Stilul textelor lingvisticeLR, XXX (1), 451981
9Gheorghe ChivuStilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780). III. Stilul textelor matematiceLR, XXX (2), 1391981
12Gheorghe ChivuStilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780). IV. Stilul textelor medicaleLR, XXX (3), 2211981
9Gheorghe ChivuStilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780). V. Stilul textelor filozoficeLR, XXX (5), 5051981
13Gheorghe ChivuStilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780). ILR, XXIX (2), 1111980
107N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999
21Teodor StamatiDisionăraşu românescu de cuvinte tehnice şi altele greu de înţelesuTipografia Buciumului Român1851; 1856

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: