“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Semantica şi lexicografia în analiza lexicului comun şi a celui specializat

Author:
Publication: Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula XXIV. Lexic comun / lexic specializat, II, p. 30
p-ISSN:1844-9476
Publisher:Editura Europlus
Place:Galați
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 2

1Alexandru Dan AnghelinaTerminologia IT în dicționarele generale. Observații privind gradul de specializare a definițiilorPerspective, 2192016pdf
2Angela Bidu-VrănceanuDiacronia în terminologieAUG/XXIV, IV (1), 112011pdf

References in this publication: 4

42Angela Bidu-VrănceanuCâmpuri lexicale din limba română
Probleme teoretice şi aplicaţii practice
Editura Universității din București2008
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999
21Teodor StamatiDisionăraşu românescu de cuvinte tehnice şi altele greu de înţelesuTipografia Buciumului Român1851; 1856

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: