Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Fixarea unei unități frazelogice în stilul juridic al românei literare: putere executivă

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLII-XLIII, p. 209-224
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:La présente démarche traite de la manière avec laquelle la notion de
pouvoir exécutif a été désignée dans la langue roumaine dès les premiers textes à caractère constitutionnel jusqu’à la Constitution de 1866.
Il a été nécessaire de rappeler dans une première partie les principaux ouvrages théoriques concernant le principe de séparation des pouvoirs ainsi que les projets et les actes officiels constitutionnels des théoriciens et des législateurs roumains du début du XIXe siècle. En ayant comme point de départ le texte des Règlements organiques des deux principautés roumaines, la deuxième partie fait l’analyse linguistique de ce processus d’«importation» d’un nouveau concept auquel il faut assigner une dénomination appropriée à la langue et à la culture roumaines.
Dans notre analyse, il a été question d’un cas particulier – la consécration du syntagme putere executivă dans la terminologie juridique roumaine moderne. Elle confirme la tendance générale de cette terminologie pendant la première moitié du XIXe siècle.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

89N. A. Ursu, Despina UrsuÎmprumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860)
I. Studiu lingvistic și de istorie culturală; II. Repertoriu de cuvinte și forme; III. Repertoriu de cuvinte și forme. Supliment
Cronica2004; 2006; 2011
94Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
107N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
21Teodor StamatiDisionăraşu românescu de cuvinte tehnice şi altele greu de înţelesuTipografia Buciumului Român1851; 1856

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: