Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Modernizarea lexicului specializat. Puncte de vedere

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, I, Secțiunea Lexic, semantică, terminologii, p. 191
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The Modernization of the Specialized Vocabulary. Notes] In this article, we propose a delimitation of the concept modernization of the specialized vocabulary, based on the aspects taken into consideration by several researchers and on behavior of the specialized vocabulary in the XIX and XX centuries. The analysis of many situations and examples has shown that, during these two centuries, this modernization has undergone several different paths. The first one is represented by terminological specialization, which took place in the XIX century and in the first part of the XX century. In the second part of the XX century and nowadays one may observe, on the one hand, a tendency of excessive specializations and, on the other hand, a de-terminologization process (i.e., the extension of specialized terms beyond their domain). The multiple situations discussed in the paper show that one cannot talk about a general modernization of the specialized vocabulary (as some have attempted in various studies).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 12

127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
89N. A. Ursu, Despina UrsuÎmprumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860)
I. Studiu lingvistic și de istorie culturală; II. Repertoriu de cuvinte și forme; III. Repertoriu de cuvinte și forme. Supliment
Cronica2004; 2006; 2011
17Ioan OpreaTerminologia filozofică românească modernă
Studiu asupra epocii de formare
Editura Științifică1996
94Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
44Ion GhețieIntroducere în studiul limbii române literareEditura Științifică și Enciclopedică1982
12Gheorghe ChivuStilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780). II. Stilul textelor lingvisticeLR, XXX (1), 451981
9Gheorghe ChivuStilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780). III. Stilul textelor matematiceLR, XXX (2), 1391981
12Gheorghe ChivuStilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780). IV. Stilul textelor medicaleLR, XXX (3), 2211981
9Gheorghe ChivuStilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780). V. Stilul textelor filozoficeLR, XXX (5), 5051981
13Gheorghe ChivuStilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780). ILR, XXIX (2), 1111980
107N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962
21Teodor StamatiDisionăraşu românescu de cuvinte tehnice şi altele greu de înţelesuTipografia Buciumului Român1851; 1856

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: