Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Principiul diacronic în edificarea normei literare

Autori:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LXI, p. 81
Studia linguistica et philologica in honorem Constantin Frâncu
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Generally conceived as a cultural instrument, the literary aspect cannot exist and function unless it is structured according to well-defined and rigorously respected principles. Like in any other social domain, the pressures of concurrent entities are rather inclusive. Their necessity to coexist can also trigger the adequacy to alterity as well as the looseness (laxity) in the enactment of the literary norm’s own structural-functional principles. The real solution to preserve its identity is to firmly assume a set of principles of which the main one is the diachronic principle.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 10

5Alexandru Gafton, Emanuel GaftonPuterea imaginii, Dominația conceptului, Forța cuvîntuluiGIDNI, 2, 11-322015pdf
html
3Alexandru GaftonSocial dynamics and the linguistic normDICE, XI (2), 72014pdf
html
2Alexandru Gafton
  • Les caractéristiques de la formation de l’aspect litteraire de l’ancien roumain
  • Constituirea vechiului aspect literar românesc
RRL, LIX (1), 63-752014pdf.fr
pdf.ro
17Ioan OpreaTerminologia filozofică românească modernă
Studiu asupra epocii de formare
Editura Științifică1996
42Marcus Fabius QuintilianArta oratorică
Vol. I-III
Minerva1974
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: