Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Mihai Eminescu în căutarea „cuvântului ce exprimă adevărul”

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, X (2), p. 25-31
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Cuvinte-cheie:translator, Rötscher, neologism, euphony, eruditionis
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: