Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Alexandru Gafton între lingvistica diacronică şi ştiinţele bio-sociale

Autor:
Publicația: Alexandru Gafton: Un filosof al cuvîntului, p. 29
ISBN:978-606-772-139-3
Editori:Petre Gheorghe Bârlea
Editura:Editura Bibliotheca
Locul:Târgovişte
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: