Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lexicul operei lui Varlaam. Sinonimia. Formarea cuvintelor

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LII, Secțiunea Istoria limbii, p. 103-111
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Dans cet article, on se propose de faire une description du vocabulaire de l’oeuvre de Varlaam, et particulièrement, de la synonymie et de la formation des mots.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
24Eugen MunteanuStudii de lexicologie biblicăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1995
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
1Claudia TudoseLexicul de bază în secolul al XVI-leaSCL, XVI (5), 6191965
1Claudia TudoseLexicul de bază în secolul al XVI-lea (II)SCL, XVI (6), 8011965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: