Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Considerații asupra unor maghiarisme culte în vechile traduceri românești

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XIX (1), Secțiunea Filologie. Limbă literară, p. 68-81
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:Hungarian lexical borrowings of bookish origin carry an extremely useful linguistic data for the study of Romanian-Hungarian language contacts, on the one hand, and of Hungarian influence on the other hand. However the distinction between these and folk loanwords may be problematic in some of the cases. Most often lexical borrowings of bookish origin appear as an immediate response to a difficulty encountered by Romanian translators during the translation of Hungarian texts. They cooccur with their Hungarian etymons but the presence or absence of the latter ones alone does not necessarily indicate their bookish origin. Hence, there are some other criteria which should be taken into account.
Cuvinte-cheie:
  • împrumut lexical, cult, traducere, pătrundere, răspândire
  • lexical borrowings, bookish, translation, penetration, diffusion
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 25

89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
64Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
12Iosif PopoviciScrieri lingvisticeFacla1979
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
4Ion GhețieContribuții la localizarea Cazaniei a II-a (1581) a lui CoresiSCL, XXIII (2), 1471972
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
10Florica DimitrescuIntroducere în fonetica istorică a limbii româneEditura Științifică1967
19Tamás LajosEWUR
Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen
Akadémia Kiadó1966; 1967
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
13Viorica PamfilElemente regionale în lexicul „Paliei de la Orăștie”CL, III, 2271958
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
2Ștefan PașcaÎn legătură cu rom. „mereu”DR, X (2), 3151938-1941pdf
4Nicolae DrăganuEtimologiiDR, VI, 2451929-1930pdf
11Simeon C. MândrescuElemente ungureşti în limba românăTipografia Curții Regale1892

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: