Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte privind structura vocabularului în cel mai vechi octoih în limba română (I)

Autor:
Publicația: Limba română, LXIV (1), p. 99
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Unlike other ancient Romanian texts, Micul Octoih de la Braşov (The Little Octoih from Braşov)–MOB [1596–1610] has never been given the attention it merits; it has never been edited or systematically studied. Part of a broader project that aims to fill in this gap, the current article exclusively concerns the structure of the vocabulary; word formation processes would make the object of another study. Moreover, the focus is on two main categories: 1. words that either disappeared from Romanian language or are preserved at popular/regional level only and 2. words with meanings no longer in current use. Further sub-categories concern origin (Latin, Slavic, Hungarian, Greek, and obscure/not fully clarified) and, in addition, words formed within the Romanian language. Each term is followed by its etymon, meaning(s), and minimal context; in a few cases, also by some comments.
The article is dived in two parts. This first part offers a brief description of the manuscript and presents the inventory of terms falling under the first category (that is, words that either disappeared from Romanian language or are preserved at popular/regional level only). A second part, including the words with meaning no longer in use, as well as the conclusions, will appear in the next number of “Limba română” (2015, No. 2).
Cuvinte-cheie:
  • Micul Octoih de la Braşov [1596–1610], structura vocabularului, termeni dispăruţi sau păstraţi la nivel popular/regional, cuvinte noi/rare, prime atestări
  • The Little Octoih from Braşov [1596–1610], vocabulary structure, disapeared terms or preserved at popular/regional level, new/rare words, first attestations
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 14

4Enikő PálConsiderații asupra unor maghiarisme culte în vechile traduceri româneștiDR, s.n., XIX (1), 68-812014pdf
html
64Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
2Alexandru MareșO falsă mărturie despre vechimea scrisului românescSCL, XLVII (1-6), 1151996
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
64Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
1Alexandru MareșCritica autenticității și a datării textelor vechi. Pe marginea a două articole recenteLR, XXVII (5), 5551978
1Ion RomanStructura hîrtiei și vechimea manuscriselor nedatateLR, XXIII (5), 4431974
2Alexandru MareșUn octoih românesc din secolul al XVI-lea?LR, XVIII (3), 2391969
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
4Nicolae DrăganuEtimologiiDR, VI, 2451929-1930pdf
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: