Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva consideraţii asupra calcurilor lingvistice apărute în româna veche

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (1), Secțiunea Limba literară, p. 31-40
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Ce travail représente une recherche sur certains calques parus dans la langue roumaine. L’auteur constate que les premiers calques linguistiques pouvaient être déterminés, surtout, par le dogme de la parole sainte, qui imposait aux traducteurs de textes religieux de respecter exactement le message qu’il essayaient de traduire en roumain. En même temps, la pauvreté du vocabulaire à cette époque-là, mettait les traducteurs dans l’impossibilité de trouver les correspondants identiques dans la langue. La conséquence a été la création des termes nonspécifiques pour le roumain, résultés par les juxtapositions des plus bizarres, surtout en ce qui concerne les mots composés. Ces juxtapositions étaient données par des modèles rencontrés surtout dans des textes slavons ou grecs, le slavon étant la langue qui a le plus influencé le roumain à l’époque ancienne. On présente aussi une série de ces calques, classifiés puis en fonction de la place qu’ils occupent dans le vocabulaire roumain contemporain. Parmi les calques qui ont totalement disparu de la langue il y a : bărbat-ucigătoriu, binevrea, bună-mirosenie, bună-smerenie, bună-voire bunăvre( a)re, cale-făcător, dăstoinică-cuvântului, Duhul-Sfânt-Luptătoriu, dulce-cuviinţă, dulce-dătătoriu, dulce-frâmseaţe, dulce-miroseală, dulce-obraz, dulce-tocmeală, dulce-vesti, dulce-vestire, fărălegí, fără-legiuitorii, fără-măsură, înainte-curătoriu, lege-călcătoriu, lege-dătător, lung-răbda, maresufleţie, multă-bucurie, naltă-mândrie etc. Les calques qui ont réussi à se maintenir dans le vocabulaire roumain jusqu’aujourd’hui ont bénéficié du support offert dans une autre étape de l’histoire de la langue roumaine par des modèles identifiés dans les langues latino-romanes. Ainsi, l’affinité des langues qui appartiennent à la même famille étymologique, s’est avéré un facteur déterminant en ce qui concerne la viabilité des calques linguistiques. Le passage de certains termes calqués dans un autre registre stylistique que celui religieux où ils étaient apparus, a contribué à leur conservation dans la langue. C’est ainsi qu’on explique la résistance au long du temps de certains mots comme: atotţiitor, atotputernic, binecuvânta, fărădelege, preacurată.
Cuvinte-cheie:
  • calc lingvistic, împrumut, traducere, cuvânt compus, epoca veche, limba slavonă, vocabular
  • calque linguistique, emprunt, traduction, mot composé, roumain ancien, slavon, vocabulaire
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 10

39Maria Stanciu IstrateCalcul lingvistic în limba română
(Cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea)
Editura Academiei2006
15Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005
89N. A. Ursu, Despina UrsuÎmprumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860)
I. Studiu lingvistic și de istorie culturală; II. Repertoriu de cuvinte și forme; III. Repertoriu de cuvinte și forme. Supliment
Cronica2004; 2006; 2011
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
2Maria Purdela SitaruFormații românești cu împreună, rău și singur (însuși, sine/sin-, șie)SCL, XXXVI (6), 5071985
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
3Maria Purdela-SitaruCalcuri lingvistice în unele texte blăjene din secolul al XVIII-leaLR, XXIX (2), 971980
4G. MihăilăContribuții la studiul calcului lingvistic (Pe baza textelor bilingve slavo-române din sec. al XVI-lea)SCL, XVIII (5), 5291967
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: