Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Traduceri și traducători. Pagini din istoria culturii române

Autor:
ISBN:978-606-714-273-0
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:

Cuprins:

Cuvînt lămuritor
I. Româna literară în faţa poemelor homerice
II. Traducerea sintagmei o theós zelotēs în versiunile veterotestamentare româneşti
III. Despre aşa-zisele traduceri ale Diaconului Coresi şi despre rolul lor în făurirea limbii române literare
IV. Udriște Năsturel, între latină, slavonă şi română
V. Latina, castiliana şi evoluţia românei literare. Istoria unei traduceri multilingve
VI. Traducerile lui M. Eminescu
VII. Rolul traducerilor din clasicii latini în formarea limbii române literare
VIII. Versiune și retroversiune în opera Elenei Văcărescu
IX. Teorie și practică în traducerile lui E. Lovinescu din clasicii greco-latini
X. Traduceri din Jules Verne în limba română
XI. Retorica lui Arthur Schopenhauer și dificultăţile traducerii
Bibliografie referitoare la traductologie

Coperta:

Traduceri și traducători

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].