Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Târgovişte – o cetate a spiritului românesc. Discurs de recepţie

Autor:
Publicația: Petre Gheorghe Bârlea. Filologia & Paideia, p. 139-158
Editori:Raluca Felicia Toma
Editura:Editura Bibliotheca
Locul:Târgoviște
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

5Petre Gheorghe BârleaTraduceri și traducători
Pagini din istoria culturii române
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2016
2Petre Gheorghe BârleaGrigore Alexandrescu – Un clasic printre romantici
Eseu despre antinomiile liricii filosofico-sociale
Editura „Stolnicul Constantin Cantacuzino”1998
2Petre Gheorghe BârleaPe urmele lui Grigore AlexandrescuEditura Sport-Turism1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: