Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Grigore Alexandrescu – Un clasic printre romantici. Eseu despre antinomiile liricii filosofico-sociale

Autor:
Editura:Editura „Stolnicul Constantin Cantacuzino”
Locul:Târgoviște
Anul:

Citări la această publicație: 2

0Gheorghe ChivuProfesorul Gheorghe Petre Bârlea sau polivalenţa necesarăBârlea DHC Târgoviște, 95-1012017pdf
0Petre Gheorghe BârleaTârgovişte – o cetate a spiritului românesc. Discurs de recepţieBârlea DHC Târgoviște, 139-1582017pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].