“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Traduceri și traducători. Pagini din istoria culturii române

Author:
ISBN:978-606-714-273-0
Publisher:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:

Table of contents:

Cuvînt lămuritor
I. Româna literară în faţa poemelor homerice
II. Traducerea sintagmei o theós zelotēs în versiunile veterotestamentare româneşti
III. Despre aşa-zisele traduceri ale Diaconului Coresi şi despre rolul lor în făurirea limbii române literare
IV. Udriște Năsturel, între latină, slavonă şi română
V. Latina, castiliana şi evoluţia românei literare. Istoria unei traduceri multilingve
VI. Traducerile lui M. Eminescu
VII. Rolul traducerilor din clasicii latini în formarea limbii române literare
VIII. Versiune și retroversiune în opera Elenei Văcărescu
IX. Teorie și practică în traducerile lui E. Lovinescu din clasicii greco-latini
X. Traduceri din Jules Verne în limba română
XI. Retorica lui Arthur Schopenhauer și dificultăţile traducerii
Bibliografie referitoare la traductologie

Cover:

Traduceri și traducători

Citations to this publication: 5

References in this publication: 4

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].