Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Onomasiological perspective verbal idioms with key element of Turkish origin

Autor:
Publicația: Diversité et identité culturelle en Europe, XVI (1), Secțiunea Convergences et divergences identitaires, p. 159-174
p-ISSN:2067-0931
Editura:Editura Muzeul Literaturii Române
Locul:București
Anul:
Rezumat:This study addresses a certain category of Romanian verbal idioms based on key terms of Turkish origin. More specifically, we have in mind the thematic groups from which Romanian borrowed the terms, by integrating the respective Turkish loans into phrases copied from old Turkish or created on Romanian land. The onomasiological criterion applied here reflects the areas of contact between the two cultures, in the period of time between the 17th and the 20th centuries.
Cuvinte-cheie:Verbal idiom, Romanian, Turkish, loan, semantic evolution, onomastics
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

5Petre Gheorghe BârleaTraduceri și traducători
Pagini din istoria culturii române
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2016
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
5Emil Suciu101 cuvinte de origine turcăHumanitas2011
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
89Stelian DumistrăcelExpresii românești
Biografii, motivații. [ed. a II-a: Până-n pânzele albe]
Institutul European1997; 2001
15Petre Gheorghe BârleaContraria Latina – Contraria Romanica
Sistemul antonimelor în limba latină și reflexele sale în limbile romanice
Macarie; ALL1996, 1997; 1999
165George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html
42Florica DimitrescuLocuțiunile verbale în limba românăEditura Academiei1958
54Lazăr ȘăineanuInfluența orientală asupra limbei și culturei româneEditura Librăriei Socec & Co.1900

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: