Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Evoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Surse. Nivelurile fonetic şi morfologic (I)

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (2), p. 245-253
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:In order to illustrate the evolution of Romanian language over four centuries (the aim of the study), we focused on Letter to a Shepherd and selected six variants from the multiple versions in Romanian. We had as a comparison base the Romanian manuscript no. 5419 (Varlaam’s translation) and used, for the 17th century, the Romanian manuscript no. 434 and no. 2511 – which maintain Leastviţa’s writing pattern. For the 18th century, we used Vartolomeu Măzăreanu’s translation – Romanian manuscript no. 2959 – from 1766 and a manuscript from the Library of Metropolitanate of Moldavia and Bukovina, copied in 1780, while for the 19th century we foud useful the first printed translation, made in Greek in 1814, belonging to Veniamin Costachi. As for the modern age, Corneanu’s translations, respectively Stăniloae and a translation from French represented our work instruments. We analyzed the particularities on the phonetic and morphologic levels reflecting the dynamics of the language.
Cuvinte-cheie:Varlaam, Romanian literary language, phonetic and morphologic evolution
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 10

7Eugen MunteanuInterferențe lingvistice greco-române în actul traducerii (Mărgăritarele lui Ioan Hrisostomul, București, 1691)AUI, XLIX-L, 3492003-2004
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
24Eugen MunteanuStudii de lexicologie biblicăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1995
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
78Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
5Florentina ZgraonManuscrisele românești ale Leastviței pînă la jumătatea secolului al XVIII-lea. Probleme de filiațieLR, XXVI (5), 5171977
7Florentina ZgraonConsiderații filologice asupra primei traduceri manuscrise a Scării lui Ioan SinaitulLR, XXV (3), 2751976
5Florentina ZgraonUn neologism de origine latină în prima jumătate a secolului al XVII-leaLR, XXV (6), 6241976
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: