Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Reflection on the Status of Hungarian Loanwords in Old Romanian Translations

Autor:
Publicația: Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 6 (2), p. 211-226
p-ISSN:2068-2956
e-ISSN:2067-5151
Editura:Scientia Kiadó
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:Translation has always been important for religion as a way of preaching God’s word. The first Romanian translations of religious texts, including the first (although incomplete) translation of the Bible, date from the sixteenth century. In this early period of Romanian writing, Romanian translators encountered several problems in conveying the meaning of these texts of a great complexity. Some of the difficulties were due to the source texts available in the epoch, others to the ideal of literal translation, to the principle of legitimacy or to the relatively poor development of Romanian language which limited the translators’ options. The present study focuses on the causes and purposes for which lexical items of Hungarian origin interweave old Romanian translations. In this epoch, Hungarian influence was favoured by a complex of political, legal, administrative and socio- cultural factors, sometimes even forced by these circumstances. On the one hand, given the premises of vivid contacts between Romanians and Hungarians in the regions where the old Romanian translations (or their originals) can be located, a number of Hungarian loanwords of folk origin penetrated these texts. On the other hand, when using Hungarian sources, translators have imported useful source language calques and loanwords, which have enriched Romanian language.
Cuvinte-cheie:folk, elitist, (Hungarian) loanwords, translation strategy
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 17

4Alexandru GaftonAsupra unei traduceri din Noul Testament de la BălgradTDR, III, 205-2072011pdf
html
5Alexandru GaftonParticularităţi ale traducerii în Biblia de la Bucureşti şi în Noul Testament de la Bălgrad. Cu ilustrări din Epistola lui IacovLR, LX (2), 261-2722011pdf
html
14Alexandru GaftonConsecințele profunde ale contactelor lingvisticeBrâncuș, 77-1002010pdf
12Alexandru GaftonRelația dintre sursele traducerilor biblice și concepția de la baza acestoraTDR, I, 125-1342009pdf
html
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
94Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
15Alexandru RosettiLimba română în secolul al XVI-leaEditura Cartea Românească1931
5Nicolae DrăganuUn fragment din cel mai vechiu molitvenic românescDR, II, 254-3261921-1922pdf
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: