Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Particularităţi ale traducerii în Biblia de la Bucureşti şi în Noul Testament de la Bălgrad. Cu ilustrări din Epistola lui Iacov

Autor:
Publicația: Limba română, LX (2), p. 261-272
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Ausgehend von einer breiten Untersuchung zweier Übersetzungsgrundsteine der rumänischen Kultur Noul Testament de la Bălgrad (1648) und Biblia de la Bucureşti (1688), nehme wir uns vor anhand von dem Brief des Jakobus, die Eigenheiten der beiden rumänische Texte hervorzuheben. Die beiden Übersetzungen haben zwei verschiedene Ausgangstexte, haben zwei verschiedene Ziele und folgen unterschiedliche Angehensweisen. Obwohl die beiden Texte eigentlich nahe zu einander stehen, haben sie verschiedene unterschiedliche Eigenheiten, welche auf allen Ebenen der Sprache zu finden sind.
Cuvinte-cheie:
  • limba română veche, text biblic, traducere, Scrisoarea lui Iacob
  • Altrumänisch, biblischer Text, Übersetzung, Brief des Jakobus
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 2

69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: