Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte ale gramaticalizării conectorului disjunctiv fie

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, p. 169
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:This article discusses some aspects regarding the grammaticalization of the disjunctive conjunction fie, on a limited corpus consisting on writings ranging from the 16th century to the 20th century. The disjunctive conjunction fie originates from a conjunctive verbal form, which has acquired new semantic and syntactic features. In most of the contexts, fie has a concessive-disjunctive value and, only in a few situations, it has a clear disjunctive value.
There also exists a strong between fie and irrealis markers; thus, the disjunctive conjunction fie can be the result of a grammaticalization process of some irrealis constructions.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

25Alexandru PhilippideIstoria limbii românePolirom2011
172Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
28Bernd Heine, Tania KutevaWorld Lexicon of GrammaticalizationCambridge University Press2002
54Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
188Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
195Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
63Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: