Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câmpul toponimic al hidronimului Bahlui

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, LIV, p. 135
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[The toponymic field of the Bahlui hydronym]
This paper contains a description of the Bahlui toponymic field: a set of names formed from the Bahlui hydronym by structural processes called by Dragoş Moldovanu polarization and differentiation. The mentioned river, not very large sized, but attested since the beginning of the fifteenth century, is crossing areas and towns with a historical, social and economic importance. Around its name it has been developed, over time, a quite important toponymic field, characterized by the diversity of place-names, the presence of homonymy cases and a variety of forms attested by documents. The diachronic depiction of the toponymic fields is an important step for the lexicographical approach of place names because it reflects the dynamic reality discovered on the field.
Cuvinte-cheie:Bahlui, toponymic field, polarization, differentiation, diachronic depiction
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 12

26Alexandru PhilippideIstoria limbii românePolirom2011
13Daniela ButnaruToponimia bazinului hidrografic al NeamțuluiEditura Alfa2011
35Dragoș MoldovanuTeoria câmpurilor toponimice
Cu aplicaţie la câmpul hidronimului Moldova
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
10Dragoș MoldovanuSincronia și diacronia câmpurilor toponimiceSIL2, 1392009
14Vlad CojocaruToponimia văii mijlocii a Trotuşului
Dinamica structurilor toponimice
Casa Editorială „Demiurg”2005
17Mircea CiubotaruOronimia și hidronimia din bazinul superior al BârladuluiCasa Editorială Demiurg2001
2Puiu FilipescuOronime din valea superioară a ZeletinuluiALIL, XXXI, 3131986-1987pdf
html
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
18Dragoș MoldovanuPrincipii ale lexicografiei toponimiceALIL, XXIII, 73-1001972pdf
html
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: