Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Oronimia și hidronimia din bazinul superior al Bârladului

Autor:
ISBN:9789738076235
Editura:Casa Editorială Demiurg
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 17

0Daniela ButnaruO aplicație a teoriei câmpurilor toponimice: BârladulSCOL, XII (1-2), 63-702019pdf
0Ana-Maria Prisacaru
  • Configurarea cîmpurilor toponimice de tip polarizant ilustrată prin exemple din TTRM, II, 1–2
  • The configuration of polarizing toponymic fields illustrated by examples from TTRM, II, 1–2
Diacronia, 8, A1172018pdf.ro
pdf.en
0Daniela Butnaru
  • O analiză diacronică a cîmpului hidronimului Crasna
  • A diachronic analysis of the Crasna hydronim field
Diacronia, 8, A1212018pdf.ro
pdf.en
0Dragoș MoldovanuLa toponymie à l’Institut de Philologie Roumaine “A. Philippide”. Idées – méthodes – accomplissementsClas. mod., 27-402018pdf
html
0Ionel Muntele
  • Hidronimia și relevanța sa geografică în Moldova istorică
  • Hydronymy and its geographical relevance in historical Moldavia
Diacronia, 8, A1192018pdf.ro
pdf.en
1Daniela ButnaruCatagrafiile Vistieriei Moldovei, surse documentare pentru etimologiile toponimelor personale (II)Phil. Jass., XI (2), 332015pdf
0Daniela Butnaru, Vlad Cojocaru, Dinu Moscal, Ana-Maria PrisăcaruMicul dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic) – o nouă abordare lexicograficăICONN 3, 4572015pdf
1Daniela ButnaruCâmpul toponimic al hidronimului BahluiALIL, LIV, 1352014pdf
html
1Daniela ButnaruCatagrafiile Vistieriei Moldovei, surse documentare pentru etimologiile toponimelor personale (I)AUI, LX, 412014pdf
0Daniela ButnaruAplicaţii la lexicografia toponimică de tip structuralCult. ident.2013pdf
html
1Daniela ButnaruReprezentări metaforice ale unor structuri spațialeMunteanu, 170-1772013pdf
0Ion TomaToponymy between the Socio-Geographical Imaginary and the Linguistic StructureELI, 12, 82013pdf
html
1Oana-Maria Poenaru-GiriganThe Relationship between Toponymy and LinguisticsANADISS, 15, 1542013pdf
1Daniela ButnaruAspects of the Formation of Toponyms from the Neamţ River BasinPhil. Jass., VII (1), 39-452011pdf
html
13Daniela ButnaruToponimia bazinului hidrografic al NeamțuluiEditura Alfa2011
0Virginia David-OprișaObservații cu privire la unele hidronime din BanatAUT, XLVI, 159-1642008pdf
html
1Felicia BarburaCâteva observații privind hidronimia din valea Crişului AlbAUT, XLIV, 352006pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].