Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Catagrafiile Vistieriei Moldovei, surse documentare pentru etimologiile toponimelor personale (I)

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LX, p. 41
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Pour établir l’étymologie « absolue » des toponymes formés à partir des noms de personnes, très fréquents, il faut faire appel à des recherches sur le terrain, pour les toponymes récents, ou à de vieux documents contenant des informations sur les anciens propriétaires. Les recensements réalisés pour la Moldavie dans la première partie du XIXe siècle, enregistrant les possesseurs des terrains et les personnes payants ou non d’impôt, nous offrent par cela des solutions étymologiques pour certains noms de villages constitués à cette époque-là ou pour des noms de lieux-dits. À partir des volumes qui ont publié des listes de ces recensements, nous avons éclairci les étymologies de quelques noms de villages (Buruieneştii, Frunzenii, Rateşul Carp, Branul, Sprînceana, Munteni, Cioranii, Călcîiul, Ciorneiul, Cujba, Ştiubeieni, Panţirii, du quartier Mahalaua Ţicău) ou des lieux-dits (Moara Negrii, Iazul Meicii, Dealul Dărînga, În Cotul Mîrzei, etc.).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

17Mircea CiubotaruOronimia și hidronimia din bazinul superior al BârladuluiCasa Editorială Demiurg2001
39Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
I. Hărţi şi material necartografiat
Editura Academiei1987

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: