Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva observații privind hidronimia din valea Crişului Alb

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLIV, p. 35
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:This material presents the importance of certain hydronyms from Crisul Alb valley for toponymy. The author shows the main characteristics that determines two classification of water names. Based on the dimension of the flows, we have macro-hydronyms and micro-hydronyms. Further on, toponyms coming form entopic are classified describing running waters and still waters.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 8

3Domnița TomescuDerivarea românească în context romanic. Continuitatea sufixului latin -ariaFrățilă, 509-5202005pdf
19Vasile FrățilăCercetări de onomastică şi dialectologieExcelsior Art2004
65Vasile FrățilăStudii de toponimie și dialectologieExcelsior Art2002
17Mircea CiubotaruOronimia și hidronimia din bazinul superior al BârladuluiCasa Editorială Demiurg2001
31Vasile FrățilăLexicologie și toponimie româneascăEditura Facla1987
49Vasile C. IonițăNume de locuri din BanatFacla1982
7Gheorghe BolocanStratificare în toponimieLR, XXIV (6), 5831975
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: