Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Micul dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic) – o nouă abordare lexicografică

Autori:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a III-a: Conventional / unconventional in onomastics, p. 457
ISBN:978-606-543-671-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Micul dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic) [The small (structural and etymological) toponymic dictionary of Moldavia] – a new lexicographical approach]
Starting from some examples excerpted from Micul dicţionar toponimic al Moldovei (structural și etimologic), the authors aim to highlight the novelty brought in lexicographical terms by this work on place names from the Moldavian territory within Romania’s existing state borders. The lexicographical microstructure is articulated using the structural method of toponymic fields, theorized by Dragoș Moldovanu. using historical, geographical and linguistic information, this dictionary highlights the relationships between the names formed from a nucleus-toponym designating an object of maximum importance in a given geographical area. Also highlighted is the motivation of the names: the justification, in terms of the person who gives names (denominator), of the relationship between the linguistic sign and the designated (social) geographical object.
Cuvinte-cheie:dictionary, motivation, structural method, toponymic field
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

13Daniela ButnaruToponimia bazinului hidrografic al NeamțuluiEditura Alfa2011
35Dragoș MoldovanuTeoria câmpurilor toponimice
Cu aplicaţie la câmpul hidronimului Moldova
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
14Vlad CojocaruToponimia văii mijlocii a Trotuşului
Dinamica structurilor toponimice
Casa Editorială „Demiurg”2005
17Mircea CiubotaruOronimia și hidronimia din bazinul superior al BârladuluiCasa Editorială Demiurg2001
18Dragoș MoldovanuPrincipii ale lexicografiei toponimiceALIL, XXIII, 73-1001972pdf
html
16Dimitrie FrunzescuDicționar topografic și statistic al RomânieiTipografia Statului1872

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: