Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aplicaţii la lexicografia toponimică de tip structural

Autor:
Publicația: Cultură și identitate românească - Tendințe actuale și reflectarea lor în diaspora, Secțiunea Lingvistică
ISBN:978-973-703-953-8
Editori:Ofelia Ichim; Luminița Botoșineanu, Daniela Butnaru, Marius-Radu Clim, Florin-Teodor Olariu, Elena Tamba
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Concepts as toponymic field, polarization and differentiation, theorized by Dragoş Moldovanu, are found in the principles of writing toponymic dictionaries related to the Moldova region. The author presents some examples of toponymic fields, noting the problems encountered while writing articles of this type of dictionary. By using these concepts the authors can highlight the relationship established between various toponyms or between the name and designated object, plus the behavior of used toponyms.
Cuvinte-cheie:primary toponyms, secundary toponyms, relations, toponymic field, transfer
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

4Adrian RezeanuToponimie urbană. Denominația lăcașurilor de cultSIL2, 1812009
10Dragoș MoldovanuSincronia și diacronia câmpurilor toponimiceSIL2, 1392009
17Mircea CiubotaruOronimia și hidronimia din bazinul superior al BârladuluiCasa Editorială Demiurg2001
6Gheorghe BolocanTransferul de nume în toponimieSCL, XXVIII (2), 1711977
18Dragoș MoldovanuPrincipii ale lexicografiei toponimiceALIL, XXIII, 73-1001972pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: