Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspects of the Formation of Toponyms from the Neamţ River Basin

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (1), p. 39-45
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The toponyms gathered through field surveys conducted in Neamţ river basin or collected from different documents published or existing in archives are analyzed starting from their formation process. Hereby, there are examples of descriptive toponyms (formed from appellations) or personal (formed from anthroponyms). Both the minor toponyms and the major ones in the surveyed area are simple or derived, collocations or periphrases. The majority of the place names were formed within Romanian language, with only few being of Slavic origin. In the last part of the study some linguistic aspects particular for the analyzed area are presented.
Cuvinte-cheie:Neamţ river basin, toponymy, classification, etymology
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

10Dragoș MoldovanuSincronia și diacronia câmpurilor toponimiceSIL2, 1392009
2Mircea CiubotaruHumuleşti – un model derivativ popularAUI, LI, 69-722005pdf
17Mircea CiubotaruOronimia și hidronimia din bazinul superior al BârladuluiCasa Editorială Demiurg2001
7Gheorghe BolocanStratificare în toponimieLR, XXIV (6), 5831975
8Dragoș MoldovanuLegile formative ale toponimelor româneşti cu radical antroponimic. I. Formaţii de pluralALIL, XXI, 15-471970pdf
html
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: