Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Alexandru I. Philippide. Coordonate stilistice

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, V (1), p. 43-50
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The article presents two stylistic coordinates that characterise Alexandru Philippide’s personality: 1) romanticism, especially as mood and feeling, 2) humour versus satire and irony.
The analysis is based on Philippide’s personal letters included in the volume Alexandru I. Philippide în dialog cu contemporanii.
Cuvinte-cheie:Philippide, style, romanticism, humour
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 3

22Carmen-Gabriela PamfilAlexandru PhilippideLitera Internațional2008
11I. Oprișan (ed.)Alexandru I. Philippide în dialog cu contemporanii
Vol. I–II
Minerva1986
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: