Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Alexandru I. Philippide în dialog cu contemporanii. Vol. I–II

Autor:
Editura:Minerva
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 11

0Cristina Bezea
  • Alexandru Philippide – Sextil Pușcariu: polemică
  • Alexandru Philippide – Sextil Pușcariu: polemic
Diacronia, 13, A1802021pdf.ro
pdf.en
0Simona-Andreea ȘovaOriginea romînilor – The fundamental work of Romanian linguisticsJRLS, 7, 833-8402015pdf
html
0Simona-Andreea ȘovaRomanian linguistic context of Alexandru I. Philippide’s era. PreliminariesCCI, 3, 911-9202014pdf
html
0Elena ComșuleaNeologismul în dezbateri la Academia RomânăDR, s.n., XVIII (2), 106-1122013pdf
html
1Eugen PavelAlexandru Philippide - între filologie şi istorie literarăAUI, LIX, 31-412013pdf
1Simona-Andreea ȘovaPolemica la Alexandru I. PhilippideAUI, LIX, 65-742013pdf
0Simona-Andreea ȘovaThe polemic discourse of Alexandru I. PhilippideLDMD, 1, 463-4712013pdf
html
1Antonio PatrașAlexandru Philippide la „Viaţa Românească”Phil. Jass., V (1), 79-882009pdf
html
2Cristina FlorescuAlexandru I. Philippide. Coordonate stilisticePhil. Jass., V (1), 43-502009pdf
html
5Stelian DumistrăcelAlexandru Philippide – Gustav Weigand: ipostazePhil. Jass., V (1), 27-422009pdf
html
0Carmen-Gabriela PamfilIstoria limbii române de Alexandru PhilippidePhil. Jass., IV (1), 211-2322008pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].