“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Considerații asupra teoriei bazei de articulație (I)
  • Considerations on the theory of the basis of articulation (I)

Authors:
Publication: Diacronia, 4, A50
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Prezentarea de față își propune să observe eforturile făcute în lingvistică spre a afla dacă baza de articulație este un concept viabil, util și dacă—mai presus de orice—reflectă realitatea. Întrucît, după știința noastră, cea mai bună dezvoltare a conceptului se petrece în spațiul științific românesc, prin A. Philippide și G. Ivănescu, vom încerca să urmărim direcția deschisă la mijlocul secolului al XIX-lea, sub influența perspectivei evoluționiste, și urmată de către cei doi mari teoreticieni ai conceptului.
    În partea a doua a studiului nostru vom încerca o sinteză a chestiunii, din perspectivă actuală, mai cu seamă întrucît, după cei doi învățați români, lingvistica românească nu s-a mai ocupat de acest concept, deși premisele existente sînt solide, valoroase, adică de mare sprijin.
  • The aim of the present discussion is to observe the various endeavours undertaken in linguistics to discern whether the basis of articulation is a viable and useful concept and—above all—whether or not it reflects reality. Since as far as we know the most fruitful development of this very notion is accomplished within Romanian scientific milieu, by the contributions of A. Philippide and G. Ivănescu, we shall make an attempt to pursue the path which was unfold in the mid 19th century under the influence of the evolutionist perspective and which was followed by the two great theorists of the concept.
    In the second part of our study we shall present a brief present-day account of the issue, especially since, subsequent to the two Romanian scholars, Romanian linguistics did not give much attention to this concept, though its existent premises are firm and valuable, i.e. of great aid.
Key words:
  • lingvistică diacronică, schimbare lingvistică, bază de articulație, bază psihologică, evoluție în limbă
  • diachronic linguistics, linguistic change, basis of articulation, psychological basis, language development
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 9

16Gheorghe IvănescuLingvistică generală și româneascăFacla1983
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
21Gheorghe IvănescuStoria delle parlate popolari e storia delle lingue letterariePhilologica, II1972pdf
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
9Gheorghe IvănescuConstituirea unei fonetici care să nu fie fiziologie și acusticăBIFR, V, 551938
57Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN